Mide kanseri evreleri, hastalığın tedavi sürecini yakından ilgilendirmektedir. Özellikle hastalığın kaçıncı evrede olduğunun teşhis edilmesi ile en doğru tedavi yöntemi belirlenmektedir. Mide kanseri evreleri ve yaşam süreleri, kişiden kişiye göre farklılık göstermektedir.

Hastada bulunan tümörün boyutu, kanserli hücrelerin lenf noduna yayılma durumu ve tümörün mide dışında yayıldığı organlara göre evreler belirlenmektedir.

Buna da bakın!

Mide Kanseri Kaç Ayda Öldürür? 4. Evre Tedavi Şansı❗ (kanserdestek.com)

Kanserin yayılma derecesinin tespit dilmesi ve kişiye uygulanacak tedavi seçenekleri, hastanın kaçıncı evrede olup olmadığı ile yakından ilgilidir. Mide kanseri evreleri belirtileri de yine her kişide farklı semptomlar şeklinde görülebilmektedir. Mide kanseri evreleri nelerdir ve tüm detayları için yazımıza devam edebilirsiniz.

Mide Kanseri 0 Evre Belirtileri

Mide Kanseri 0 Evre Belirtileri

Mide Kanseri 0 Evre Belirtileri

Mide kanseri evre 0 döneminde, midenin iç yüzeyinde kanserli hücrelere dönüşme potansiyeline sahip olan hücrelerin bulunduğu gözlemlenmektedir. Bu dönemde teşhis edilen hücrelerin, cerrahi yöntem ile alınması sağlanmaktadır.

Özellikle mide kanseri 0 evre döneminde midenin tamamı veya bir kısmı alınarak, henüz yayılmamış olan kanserli hücrelerin vücuttan temizlenmesi sağlanır. Midenin bir parçası veya tamamı alınırken, herhangi bir risk oluşturmaması adına lenf nodlarının da çıkartılması gerekmektedir.

Mide kanseri 0 evrede, kanserin genellikle midenin iç yüzeyinde bulunan hücreleri etkilediği bilinmektedir. Ancak kanserli hücrelerin hem lenf düğümlerine, hem de derin dokulara yayılmadığı da görülür. Bunun için mide kanseri evreleri ilk belirtileri 0. evrede görülmektedir.

Mide Kanseri 1 Evre Belirtileri

Mide Kanseri 1 Evre Belirtileri

Mide Kanseri 1 Evre Belirtileri

Mide kanseri evre 1 döneminde, midede kanserli hücreler bulunur. Ayrıca bu kanserli hücrelerin lenf nodlarına da yayılmış olma ihtimali üzerinde durulmaktadır.

Evre 0 dönemi gibi, mide kanseri evre 1 döneminde de cerrahi müdahale ile midenin bir kısmının veya tamamının alınması gerekli görülebilir. Mide kanseri evre 1 cerrahi yöntemle tedavi sırasında mideye yakın bölgede bulunan lenf nodları da alınır.

Mide kanseri 1. evre tedavi uygulamaları sırasında kemoradyoterapi veya kemoterapi yöntemleri de cerrahi yöntemden sonra ilave edilebilir. Mide kanseri 1 evre belirtileri içerisinde ise; rahatsızlıkları ve ağrıları, iştah kaybı ve kilo kaybı ile sürekli hissedilen yorgunluk görülmektedir. Mide bulantısı hazımsızlık, kusma ve kanlı dışkı gibi belirtiler de 1. evrede görülebilir.

Mide Kanseri 2. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 2. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 2. Evre Belirtileri

Mide kanseri evre 2 döneminde, kanserli hücrelerin midenin derin tabaklarına ve hatta lenf nodlarına da yayıldığı görülür. Mide kanseri evre 1 döneminde yapılan cerrahi işlemler, evre 2 döneminde de yapılabilmektedir.

Ayrıca midenin bir kısmının veya tamamının cerrahi müdahale le alınmasının ardından kemoradyoterapi yöntemi de uygulanabilmektedir. Bu dönemde esas tedavinin cerrahi müdahale ile başlayacağı bilinmektedir.

Yorgunluk kusma, kanlı dışkı, hazımsızlık, mide bulantısı, kilo kaybı ve iştahsızlık bu dönemde görülen belirtiler arasında yer alır. Mide kanseri 2. evre belirtileri içerisinde en önemli semptom ise; lenf düğümlerinde görülen şişliktir.

Mide Kanseri 3. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 3. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 3. Evre Belirtileri

Mide kanseri evre 3, kanserli hücrelerin sadece mideye değil, yakınında bulunan kolon ve dalak gibi organlara da sıçradığı bir evredir. Mide kanseri evresi 3. dönemde ise; yine cerrahi müdahale ile midenin alınması gerekir.

Ek olarak kemoterapi tedavi yöntemi de tercih edilmektedir. Kemoterapinin bu dönemde, hastanın yaşadığı semptom ve ağrılarını biraz daha hafifletmede yardımcı olduğunu söylemek gerekir. Mide kanseri 3. evre belirtileri içerisinde sarılık ve ağırlaşan anemi görülür.

İştahsızlık, kilo kaybı, kanlı dışkı, hazımsızlık ve mide bulantısı da bu dönemde görülen ve yaygın olarak rastlanan belirtiler arasında yer almaktadır.

Mide Kanseri 4. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 4. Evre Belirtileri

Mide Kanseri 4. Evre Belirtileri

Mide kanseri evre 4 dönemi, hastalığın son evresi olarak da bilinmektedir. Mide kanseri 4. evrede ise; kanserin artık akciğer, beyin ve karaciğer gibi diğer organlara da yayıldığı görülmektedir. Bu dönemde tedavilerin hastanın semptomlarını hafifletmek amacı ile yapıldığı bilinmektedir.

Mide kanseri evreleri ve yaşam süreleri hastanın yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişmektedir. Mide kanseri 4. evre belirtileri içerisinde anemi, sarılık, lenf düğümlerinde şişlik ve çeşitli solunum problemleri yer almaktadır.

Mide kanseri evreleri içerisinde yaygın olarak görülen belirtiler ise; hazımsızlık, kusma, kanlı dışkı, mide rahatsızlıkları ve şiddetli mide ağrılarıdır. Mide kanseri evreleri, uzman doktorlar tarafından çeşitli tetkik ve testler ile tespit edilmektedir.