Kanser 4. Evre Kurtulma Şansı konusunda araştırma içerisinde olanlar için genel bir bilgilendirme içeriği sunmak istedik…

Kanser türlerinin hepsinde, evreleme döneminden bahsedilmektedir. Hastalığın ilerlemesi ve nasıl seyrettiğine dair detaylı bilgi sahip olmak için evrelere bakılmaktadır. Kanser evreleri, hastalığın farklı dönemleri olarak da isimlendirilebilir.

Kanser türlerinde genellikle 4 veya en fazla 5 evreden bahsedilmektedir. Ancak her kanser türünde, evrelerde aynı belirtilerin görülmeyeceği bilinmelidir. Kanser evrelerinin belirlenmesi, hastaya uygulanacak tedavi yönteminin seçilmesi açısından da oldukça önemlidir.

Buna kesin bakın👇
Kanser Hastalarında CRP Yüksekliği Kaç Olur (kanserdestek.com)

Kanserin teşhisi sürecinde evre de belirlenmektedir. Kanser evreleri MR, biyopsi, PET-CT ve ultrason gibi farklı yöntemler ile belirlenmektedir. Kanser 4. evre kurtulma şansı genellikle her kanser türünde çok düşüktür.

Kanserin Kaç Evresi Vardır?

Kanserin Kaç Evresi Vardır?

Kanser 4. Evre Kurtulma Şansı

Kanser 4. evre kurtulma şansı, tüm kanser çeşitlerinde her zaman düşük bir orana sahip olmaktadır. Özellikle bu dönemde hastalığın tedavisi için oldukça önemli olan cerrahi müdahaleler gerçekleşmemektedir. Kanserli hücreler, son evrelerde lenf nodlarına ve kemik ile tüm vücuda yayılmış olmaktadır.

Kanserin evreleri, kanserli hücrelerin ve tümörün yayılma oranına göre sınıflandırılmaktadır. Pek çok kanser türünde evre 0 bulunmaz. Kanser evreleri 1. dönemden başlayabilir. Bazı türlerde son evre olarak 5. evrede bahsedilebilmektedir.

İlk evrelerde kanserin teşhis edilmesi, hastanın kurtulması açısından hayati önem taşımaktadır. Her kanser türünde, evrelerde uygulanacak olan tedavi yöntemleri de farklılık göstermektedir. Kanserin erken dönemde tanı konması ve teşhis edilmesi ile kişinin hayatta kalma oranı da artacaktır.

Kanser 4. Evre Kurtulma Şansı Nedir?

Meme Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Meme Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Kanser 4. Evre Kurtulma Şansı

Meme kanseri 4. evre döneminde tümör boyutuna bakılmaz. Bu süreçte kanserli hücrelerin beyin, karaciğer, akciğer, kemik ve diğer organlara sıçramış olması beklenir.

Diğer kanser türlerine oranla meme kanserinde erken teşhis ile hastanın tedavi olma oranı daha yüksektir. Meme kanseri 4 evresi olan kişinin yaşam oranı hastanın genel sağlık durumuna göre farklılık göstermektedir. Ayrıca diğer evrelerde, tedavi uygulanıp uygulanmamış olması da büyük bir etkendir.

Karaciğer Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Karaciğer kanseri, oldukça zor ve riskli bir kanser türü olarak bilinmektedir. Erken dönemde ve ilk evrelerde mutlaka uygun bir tedavi yönteminin yapılmış olması beklemektedir.

Ortalama bir yaşam süresinden bahsedilmek gerekiyor ise; karaciğer kanserinde 4. evrede olan bir kişinin hayatta kalma süresi farklılık göstermektedir.

Akciğer Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Akciğer kanseri, kendi içinde farklı kanser türlerine de ayrılmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri olan kişi 4. evrede iken %50 oranında hayatta kalabilir.

Ancak hastaların %50’lik kısmının da ortalama olarak, 8 ay hayatta kaldıkları bilinmektedir. Dördüncü evredeki akciğer kanseri hastalarının daha önce tedavi görüp görmedikleri büyük önem taşımaktadır.

Mide Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Mide kanseri son evresinde, kanserli hücreler vücudun büyük bir kısmına yayılmıştır. Mide kanseri 4 evrede hastaların sağ kalım oranı 5 yıllık süre baz alındığında %4 olarak bilinmektedir.

Mide kanserinin son evresinde kişinin iyileştirilmesi için, tedavi yönteminin işe yaraması oldukça zor olabilmektedir.

Kolon Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Kolon kanseri 4. evrede kişilerin yaşam süresi için ortalama 5 yıllık bir süreçten bahsedilebilir. Ancak kişiye daha önce uygun bir tedavi yönteminin uygulamış olması gerekmektedir.

Eğer daha önce herhangi bir tedavi yöntemi uygulanmamış ise; son evrede sağ kalım oranı %5’ kadar düşebilmektedir.

Beyin Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Beyin kanserinde son evrede artık cerrahi bir müdahale gerçekleşmemektedir. Tümörün alınması ve temizlenmesi gerçekleşmediği için, hasta açısından süreç daha zor ilerleyebilmektedir.

Beyin kanseri, özellikle yetişkin olan kişilerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Hızlı bir şekilde ilerlediği için, genellikle ilerleyen evrelerde teşhis edilmektedir.

Beyin kanseri için son evrede 1 yıllık sağ kalım oranının ortalama %20 değerinde olduğu söylenebilmektedir. 2 yıllık sağ kalım oranı için ise; %10 değerinden bahsedilebilmektedir. Bu değerler kişinin sağlık durumu, yaşı ve tümörün ilerleme hızına göre farklılık gösterebilmektedir.

Pankreas Kanseri 4. Evre Kurtulma Şansı

Pankreas kanseri için son evrede teşhis konulan bir hastanın sağ kalım oranı çok düşüktür. Oldukça riskli ve ölümcül bir kanser türü olarak bilinmektedir.

Erken dönemde pankreas teşhisi konulan ve tedaviye başlanılan hastanın sağ kalım oranı daha fazladır. Ancak son evrede teşhisi konulan kişiler için daha düşük bir değerden bahsedilmektedir.