Meme kanseri, süt kanallarını ve süt bezlerini oluşturan hücrelerin, anormal ve kontrolsüz bir şekilde çoğalması ile meydana gelen bir kanser türüdür. Günümüzde en yaygın görülen kanser çeşitlerinden biridir.

Meme kanseri evreleri özellikle hastalığın tedavi sürecini belirlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Meme kanseri evreleri, kanserli hücrelerin lenf bezine yayılma durumuna, tümörün büyüklüğüne ve vücutta sıçrama oranına göre belirlenmektedir.

Meme kanseri 5 evre şeklinde incelenmektedir. Meme kanseri evreleri de kendi içlerinde alt evrelere ayrılabilir.

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme Kanseri Evreleri Nelerdir?

Meme kanseri evreleri belirtileri, her dönemde farklı semptomlarla incelenmektedir. Meme kanseri 0 evre ile başlayarak, 4. evrede tamamlanır. Her evrede kişinin yaşadığı komplikasyonlar ve uygulanacak olan tedavi süreçleri farlılık göstermektedir.

Evrelerin belirlenmesi, kanserin yayılım hızını tespit etmek açısından hayati önem taşımaktadır.  Meme kanseri evreleri ve tedavi süreçleri hakkındaki tüm detaylar için yazımıza devam edebilirsiniz.

Evre 0

Meme kanseri ilk evresi olarak bilinen evre 0 döneminde, henüz tümör oluşmamıştır. Çeşitli görüntüleme yöntemleri ile kişiye meme kanseri teşhisi konulabilmektedir.

Evre 0 döneminde iken, süt kanallarında kanseri hücreler oluşum göstermeye başlamıştır. Ancak bu dönemde kanserli hücrelerin yağ dokularına, lenf bezlerine veya diğer organ ve dokulara yayılmamış olması gerekmektedir.

Meme kanserinin erken aşaması olarak bilinen evre 0 döneminde, uygulanacak tedavi yöntemlerinden başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Evre 1

Meme kanseri 1. evre döneminde, kanserli hücreler 2 cm’den daha küçük boyutlarda olmaktadır. Evre 1 döneminde iken de kanserli hücrelerin lenf bezleri ve çevre organlara ulaşmamış olması gerekmektedir. Evre 1 döneminde meme kanseri evreleri tedavisi sonucu başarılı olmaktadır.

Evre 2

Meme kanseri 2. evre dönemi, iki farklı alt evre kategorisi şeklinde incelenmektedir. 2. dönemde evre 2A sürecinde iken, hücrelerin 2 cm ile 5 cm arasında boyutta olması beklenmektedir.

Yine hücrelerin çevre doku ve organları ile lenf bezlerine yayılmamış olması gerekmektedir. Ancak evre 2A döneminde iken, 2 cm boyutundan küçük olan kanserli hücrelerde çok küçük bir miktar olsa bile lenf bezlerine yayılmış olma olasılığı da görülmektedir.

Meme kanseri 2B evresinde, 2 cm ile 5 cm arasındaki boyutlarda olan tümörün lenf bezlerine yayılım göstermesi beklenir. Ancak tümör, lenf bezleri dışında diğer uzaktaki organlara yayılmamıştır.

Evre 3

Meme kanseri 3. evrede tümör, 5 cm ve daha büyük boyutlarda olabilir. Lenf bezleri yanı sıra çevredeki dokularda da kanserli hücreler görülmektedir. Özellikle koltuk altında bulunan lenf bezlerinde biraz daha fazla yayılım gösterdiği bilinmektedir.

Meme kanseri evre 3 döneminde, göğüs kafesi çevresinde bulunan ve koltuk altındaki lenf bezlerinde kanserli hücreler bulunmaktadır. Ayrıca göğüs duvarında da kanserli hücreler yer alabilir. Meme kanserinde kanserli dokunun boyutları, her hastada farklılık gösterebilmektedir.

BUNA DA BAKIN👇

3 Evre Meme Kanseri Tedavisi Hakkında Bilgiler! (kanserdestek.com)

Ancak 3. evrede daha uzak bölgelerde ve diğer organlarda kanserli hücrelere rastlanmaz. Meme kanseri 3. evrenin son döneminde ise; kanserli hücreler, len bezinde çok daha yoğun bir şekilde bulunmaktadır.

Evre 4

Meme kanseri 4. Evrede, kanserli hücrelerin ve tümörün diğer organlara sıçradığı bilinir. Özellikle kemik, akciğer, karaciğer ve beyin gibi diğer organlara da kanserli hücrelerin yayılmış olduğu görülmektedir. Bu süreç meme kanserinin son evresi olarak bilinmektedir.

Meme Kanseri Öldürür Mü?

Meme Kanseri Öldürür Mü?

Meme Kanseri Öldürür Mü?

Meme kanseri evreleri, hastanın sağlık durumunun ve uygulanacak olan tedavi yönteminin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. Meme kanseri tanı ve tedavi yöntemi açısından diğer kanser türlerine göre daha iyi bilinen bir hastalıktır. Hastanın kaçıncı evrede olduğu, meme kanserinin türü ve özellikleri kişiye uygulanacak olan tedavi yöntemini de belirler.

Meme kanseri tedavisi için günümüzde pek çok farklı yöntem tercih edilmektedir. İlk evrelerde uygulanan cerrahi yöntemler sayesinde, kişinin kanserli hücrelerden ve tümörde kurtulması sağlanmaktadır.

Kemoterapi yani ilaç tedavisi de meme kanseri tedavisinde sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biridir. Her hastaya farklı bir uygulama tercih edilebilir. Ayrıca uygulamalar farklı şekillerde kombinasyon yapılarak da tedavi sürecinde bir arada kullanılabilir.

Işın tedavisi, hormon tedavisi gibi diğer yöntemler de meme kanseri tedavi sürecinde sıklıkla uygulanan yöntemlerdendir. Meme kanseri evreleri ve kanserin ilerleme hızına en uygun yöntem veya yöntemler tercih edilerek, kişinin tedavi edilmesi sağlanmaktadır.