Prostat Kanseri Tedavisi,  erkeklerde sıklıkla görülen ve en riskli kanser türlerinden biridir. Kansere bağlı meydana gelen ölümlerde, prostat kanserinin ikinci sırada olması, hastalığın ne kadar tehlikeli olduğunu göstermektedir.

Erkeklerde farklı nedenlere bağlı olarak gelişir. Prostat dokusunu oluşturan ve iç kısımlarda yer alan hücrelerin anormal şekilde çoğalması sonucunda, prostat tümörü yani kanseri meydana gelmektedir.

BUNA DA BAKIN👇
Kanser Tüm Vücudu Sarmışsa Ne Kadar Yaşar? (kanserdestek.com)

Prostat kanseri sadece belirli bir bölgede meydana gelebileceği gibi, prostatın tamamında da görülebilmektedir. Prostat kanseri genellikle 65 yaş üzeri erkeklerde görülmektedir.

Hastalığın bu denli tehlikeli olmasının en önemli nedenlerinden birisi de erken evrelerde herhangi bir belirti göstermemesidir. Ancak tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bunun için prostat kanserini yakından ilgilendiren şikayetlerin dikkate alınması gerekmektedir.

Şikayetlerden birkaçının olması durumunda bile en yakın zamanda doktora gidilmesinde yarar olacaktır. Prostat kanseri tedavisi için erken teşhis hayati önem taşımaktadır.

Prostat Kanseri Nedenleri

Prostat Kanseri Nedenleri

Prostat Kanseri Nedenleri

Prostat kanseri pek çok neden bağlı olarak gelişebilir. Ancak prostat kanserinin genetik faktörlere bağlı olarak daha yaygın oluştuğu bilinmektedir. Yaş da kanserin oluşmasına etki eden en önemli faktörler arasında yer almaktadır. Prostat kanseri oluşmasına neden olan en önemli risk faktörleri şu şekilde açıklanabilir:

Yaş

Prostat kanseri genellikle ilerleyen yaş dönemlerinde daha sık görülmektedir. Yapılan araştırmalarda 70 yaş üzeri erkeklerde %50 oranında prostat kanser görüldüğü tespit edilmiştir. 90 yaş üzerindeki erkeklerde ise; bu oran daha fazladır.

Erkeklerin özellikle 50 yaştan sonra düzenli olarak doktora kontrole gitmesi ve prostat kanseri taraması yaptırması gerekmektedir. 50 yaşından genç erkeklerde ise; prostat kanserine çok nadir rastlanıldığı bilinmektedir. Prostat kanseri tedavisi için erken dönemde teşhis daha olumlu sonuçlar alınmasını sağlar.

Aile Öyküsü

Prostat kanseri olan kişiler arasında yapılan araştırmalarda genetik yatkınlık olduğu görülmektedir. Özellikle %15 oranında, aile geçmişinde prostat kanseri öyküsü olan kişilerde hastalığın oluştuğu bilinmektedir.

Bazı gen grupları tarafından, hastalık sonraki kuşaklara aktarılabilmektedir. Prostat kanseri risk faktörleri arasında aşırı kilo ve sigara kullanımı da önemlidir.

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat Kanseri Belirtileri

Prostat kanseri hastalığının yaygın görülen belirtileri bulunmaktadır. Pek çok hasta arasında yapılan araştırmalarda, bazı semptomların bu hastalığa bağlı ortaya çıktığı tespit edilmiştir.

Prostat kanseri tedavisi için erken teşhis yapılabilmesi için, hastaların belirtileri yakından takip etmesinde yarar olacaktır. Prostat kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Geceleri sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissetmek
  • İdrarı durdururken veya yaparken zorlanma
  • İdrarı damla damla ve kesintili bir şekilde yapma
  • Cinsel birliktelik sırasında yanma ve acı hissetmek
  • Cinsel ilişki sonrasında daha az miktarda boşalma
  • Menide ve idrarda kan görülmesi
  • Ereksiyon sırasında yaşanan zorlanma

Prostat kanseri tedavisi, erken evrelerde tespit ile daha sağlıklı sonuçların alınmasını sağlar. Bunun için belirtileri olan kişilerin mutlaka tarama testi yaptırması gerekmektedir.

Prostat kanserinin ilerleyen evrelerinde tedavisi daha zor olabilir. Prostat kanserinin ilerleyen dönemlerinde de yukarıda sıraladığımız belirtiler de artış görülmektedir. Hastalığın ilk evrelerinde belirtilerin görülmemesi, tedavi sürecini de olumsuz etkilemektedir.

Prostat Kanseri Tedavisi Yöntemleri

Prostat Kanseri Tedavi Yöntemleri

Prostat Kanseri Tedavi Yöntemleri

Prostat kanseri tedavisi için farklı yöntemler tercih edilmektedir. Tedavi yöntemi belirlenirken hastanın yaşı, hastalığa bağlı olarak meydana gelen faktörler, hastalığın evresi göz önünde bulundurulmaktadır. Prostat kanseri tedavisi için ameliyat sıklıkla tercih edilmektedir. Ancak radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri de farklı kombinasyonlarla tercih edilmektedir.

Hastanın içinde bulunduğu sağlık durumu ve hastalığın evresi, tedavi yöntemini de belirlemektedir. Prostat kanseri vakalarında günümüzde en sık kullanılan tedavi yöntemi ise ameliyattır. Ameliyat ile yayılmamış olan tümör prostattan alınabilmektedir. Kanserin erken dönemde teşhis edilmesi için, prostat kanseri tarama testleri yapılmaktadır.

Cerrahi tedavi yöntemi ile prostat kanseri başarılı bir şekilde tedavi edilmektedir. Gerekli görüldüğünde ise; radyoterapi, hormon tedavisi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri ile tedaviye devam edilmektedir. Prostat kanseri evre 1 döneminde oldukça yavaş ilerlemektedir. Bu süreçte herhangi bir belirti vermediği gibi sağlık sorunları da oluşturmaz.

Bunun için evre 1 döneminde iken PSA değeri, ultrason ve rektal muayene yöntemleri ile kanserin ilerleme hızı takip edilmektedir. Bu yöntemler aynı zamanda tümörün yayılma hızını da takip etmede oldukça etkilidir. Prostat kanseri tedavisi günümüzde gelişmiş yöntemler ile başarılı bir şekilde sonuçlanmaktadır.